Skip to main content

Werkwijze

Het asbestattest begint bij het opmaken van een overeenkomst tussen ons en de eigenaar, via het OVAM opdrachtformulier. Indien gewenst kan dit formulier samen worden ingevuld. 

Alle overhandigde stukken (kadastrale legger, bouwplannen, bewijsstukken werkzaamheden, enz.) worden bekeken. Alle ruimtes van het onroerend goed, inclusief bijgebouwen worden op deskundige wijze geïnspecteerd. In sommige gevallen en bij vermoeden van asbest nemen wij stalen af, dit gebeurt steeds met de nodige discretie op plaatsen die niet meteen zichtbaar zijn, waarbij de schade zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Deze stalen worden opgestuurd naar het labo voor analyse.

In een latere fase volgt het onderzoek van de vaststellingen/staalafnames, de administratieve verwerking ervan, met als resultaat het asbestattest.